Các luật của Nhật Bản có liên quan đến Thực tập sinh

 


Trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản, thực tập sinh kỹ năng sẽ được bảo vệ quyền lợi giống như người lao động bản địa thông qua hệ thống pháp luật có liên quan; tuy nhiên bạn cũng có các nghĩa vụ phải thực hiện giống như người lao động Nhật Bản.

Các văn bản pháp luật Nhật Bản có liên quan đến chương trình thực tập sinh kỹ năng, bao gồm:

■Luật thực tập kỹ năng

- Quy định các hành vi bị nghiêm cấm, nhằm bảo vệ thực tập sinh kỹ năng. Khi thấy có hành vi vi phạm pháp luật, thực tập sinh kỹ năng có thể tố cáo với Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh và Bộ trưởng Bộ lao động, phúc lợi.

- Quy định Hiệp hội phải tiến hành giải đáp tư vấn, hỗ trợ, bảo hộ thực tập sinh kỹ năng.

■Luật quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận người tị nạn (Luật quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn)

- Quy định về tư cách (tư cách lưu trú) để người nước ngoài lưu trú (cư trú) hợp pháp tại Nhật Bản và quy định các hoạt động được phép tiến hành tại Nhật Bản.

- Bạn được cấp phép tư cách “Thực tập kỹ năng” do đó bạn không được tiến hành các hoạt động không được phép theo tư cách này ví dụ như nhận làm thêm việc phụ tại nhà hay đi làm thêm bán thời gian.

■Luật tiêu chuẩn lao động, Luật mức lương tối thiểu, Luật vệ sinh an toàn lao động

- Tất cả các thực tập sinh kỹ năng sẽ làm việc với tư cách là thực tập sinh kỹ năng theo mối quan hệ tuyển dụng với Đơn vị tiến hành thực tập do đó sẽ được áp dụng các luật tiêu chuẩn lao động giống như những người lao động khác đang làm việc tại Nhật Bản. (Mặt khác nếu bạn tham gia giờ học lý thuyết ngay sau khi đến Nhật Bản thì sẽ được áp dụng kể từ sau khi kết thúc khóa học.)

- Các loại Luật pháp này quy định tiêu chuẩn tối thiểu về điều kiện lao động. Nếu thấy có hành vi vi phạm pháp luật bạn có thể tố cáo với các Cơ sở giám sát thực hiện tiêu chuẩn lao động.

■Luật bình đẳng giới về cơ hội việc làm

- Các bạn thực tập sinh kỹ năng sẽ làm việc tại đơn vị tiến hành thực tập trên cơ sở mối quan hệ lao động với tư cách là thực tập sinh kỹ năng. Vì vậy, các bạn sẽ được đối xử giống với các lao động khác tại Nhật Bản. Căn cứ Luật bình đẳng giới về cơ hội việc làm, người sử dụng lao động không được xử lý bất lợi như sa thải thực tập sinh với lý do kết hôn, mang bầu hay sinh con.

- Trường hợp bị xử lý bất lợi như vậy, bạn hãy trao đổi với Sở lao động của tỉnh/ thành phố.

■Luật công đoàn, Luật điều chỉnh quan hệ lao động

- Thực tập sinh kỹ năng có quyền tham gia công đoàn và thương lượng tập thể với bên sử dụng lao động để yêu cầu nâng cao điều kiện lao động.

- Đơn vị tiến hành thực tập (tùy trường hợp mà cũng có thể là Đơn vị quản lý) không được yêu cầu những hành vi bất lợi như sa thải với lý do gia nhập công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn, buộc rút khỏi tổ chức công đoàn đối với thực tập sinh kỹ năng.

- Nếu bạn gặp phải những điều bất lợi trên, hãy yêu cầu hỗ trợ đến các Ủy ban các vấn đề lao động.

■Các Luật khác

- Bạn còn được áp dụng Luật về Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm sức khỏe và lương hưu), Bảo hiểm lao động, Tiền thuế v.v…