THÔNG TIN CÔNG TY


 

Tên công ty

Công ty Cổ phần Tiến Bộ INFINITY Việt Nam
 (Tên viết tắt: INFINITY hoặc IFN)
Năm thành lập

Năm 2012

Tên người dại diện

Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch hội đồng quản trị)

Nhân viên nghiệp vụ 

Nguyễn Cao Cường - nhân viên nghiệp vụ thị trường

Đặng Trần Tuân - nhân viên nghiệp vụ tuyển chọn lao động

Nguyễn Thị Hạnh - nhân viên nghiệp vụ tổ chức đào tạo

Đỗ Tiến Đạt - Nhân viên nghiệp vụ hợp đồng 

Nguyễn Thị Hương - nhân viên nghiệp vụ hỗ trợ sau khi về nước

Đào Hương Ly - Nhân viên nghiệp vụ quản lý lao động

Nguyễn Văn Duy - nhân viên thanh lý hợp đồng

Nguyễn Thị Lan - nhân viên nghiệp vụ thực hiện chế độ chính sách 

Địa chỉ trụ sở chính Tòa nhà IFN - Số 1, Xóm 9, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở hoạt động giáo dục định hướng 

Trung tâm Nhật ngữ INFINITY

Điện thoại  024-3553-6969
Website www.ifn.vn
Email  info@ifn.vn
Ngành nghề hoạt động      1. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 2. Phái cử thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản
 3. Phải cử thực tập sinh kỹ năng Hộ Lý
 4. Phái cử lao động kỹ năng đặc định Nhật Bản
 5. Tư vấn du học (Nhật Bản, Đức)
Cơ quan quản lý 

1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA) 
2. Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) 
3. Cơ quan thực tập sinh kỹ năng của Nhật Bản (OTIT)

4. Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS)