THÔNG TIN TTS TRÚNG TUYỂN ĐƠN XÂY TRÁT - TEIKEI 11.05.2023

Ngày 11.05.2023

Chúc mừng 3 bạn TTS: Bùi Thanh Lấn, Nguyễn Văn Thư, Lan Văn Tang trúng tuyển thành công đơn Xây trát - Teikei. Chúc 3 bạn hoàn thành tốt buổi phỏng vấn với bao nhiêu nỗ lực học tập và rèn luyện. Mong rằng sang tới Nhật Bản các bạn vẫn sẽ luôn cố gắng và nỗ lực như vậy