THÔNG TIN TTS TRÚNG TUYỂN ĐƠN LÁY MÁY (URUMA GUMI)-KANTO NGÀY 25/7/2023

Ngày 25/07/2023

Chúc mừng 2 bạn TTS trúng tuyển thành công đơn hàng Láy máy (Uruma Gumi)-Kanto, sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng. Mong 2 bạn vẫn sẽ cố gắng học tập, nỗ lực rèn luyện thật tốt và thể hiện hết sức điển mạnh của mình. Thông tin TTS trúng tuyển đơn hàng:

- Ngô Thế Trường

- Phan Thiên Bảo