THÔNG TIN TTS TRÚNG TUYỂN ĐƠN LÀM KIM LOẠI TẤM (NAGASAWA BANKIN) - KANTO 30.05.2023

Ngày 30.05.2023

Chúc mừng 3 bạn TTS trúng tuyển thành công đơn Làm kim loại tấm - Kanto. Chúc 3 bạn hoàn thành tốt buổi phỏng vấn với bao nhiêu nỗ lực học tập và rèn luyện. Mong rằng sang tới Nhật Bản các bạn vẫn sẽ luôn cố gắng và nỗ lực như vậy. Thông tin TTS trúng tuyển:
- Trần Văn Hiển
- Nguyễn Trọng Dũng
- Phạm Xuân Hòa