TTS XUẤT NGÀY 18.04.2023

Ngày 18.04.2023,

chúc mừng
 

8 bạn TTS xuất cảnh thành công. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, làm tốt công việc được giao và luôn cố gắng, nỗ lực để tiếp tục cố gắng cuộc sống mới tại Nhật Bản🌸🌸🌸