THÔNG TIN TTS TRÚNG TUYỂN ĐƠN SX BÌA CARTON - KANTO 12.05.2023

Ngày 12.05.2023

Chúc mừng 4 bạn TTS: Đinh Xuân Hưng, Nguyễn Huy Hiếu, Nguyễn Văn Trường, Đậu Đức Quyết trúng tuyển thành công đơn sản xuất bìa carton - Kanto. Chúc 3 bạn hoàn thành tốt buổi phỏng vấn với bao nhiêu nỗ lực học tập và rèn luyện. Mong rằng sang tới Nhật Bản các bạn vẫn sẽ luôn cố gắng và nỗ lực như vậy