THÔNG TIN TTS TRÚNG TUYỂN ĐƠN GIÀN GIÁO- TEIKEI 27.04.2023

27.04.2023

Chúc mừng
 
bạn Trần Vinh Quang trúng tuyển thành công đơn hàng Giàn giáo- Teikei. Chúc bạn mạnh khỏe, cố gắng rèn giữ sức khỏe và học tập tốt tiếng nhật