Nhật Bản_Khoảng 400,000 người nước ngoài đang chờ nhập cảnh vào Nhật Bản


Theo thông tin từ cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản và báo Nikkei, thời gian đóng cửa cấm nhập cảnh mới do dịch Covid của Nhật Bản kéo dài nên hiện đang có khoảng 400,000 người nước ngoài chờ nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trong số đó có khoảng 152,000 người là visa du học và 129,000 n gười là visa Thực tập sinh, tổng số này chiếm gần 70%.

テキストの画像のようです