HỎI ĐÁP

Tìm hiểu về con người Nhật Bản
Địa chỉ liên lạc khi gặp khó khăn

Địa chỉ liên lạc khi gặp khó khăn

Chế độ mới này quy định đoàn thể tiếp nhận có trách nhiệm tư vấn cho thực tập sinh kỹ năng. Trong thời gian tiến hành khoá đào tạo sau khi tới Nhật Bản, đoàn thể tiếp nhận phải giải thích cho thực...

Xem tiếp
Những yêu cầu đối với thực tập sinh kỹ năng

Những yêu cầu đối với thực tập sinh kỹ năng

Xét tới những vấn đề đã nảy sinh xảy ra từ trước đến nay, ta có thể thấy nguyên nhân lớn nhất là do cả hai bên phái cử và tiếp nhận đều thực hiện việc phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh, thực tập...

Xem tiếp
Các luật liên quan đến lao động Nhật Bản

Các luật liên quan đến lao động Nhật Bản

Phần này giải thích về các luật liên quan đến lao động của Nhật Bản được áp dụng từ thời điểm bắt đầu các hoạt động học tập kỹ năng tại các doanh nghiệp tiếp nhận sau khi kết thúc khóa đào tạo...

Xem tiếp
Đãi ngộ dành cho thực tập sinh kỹ năng

Đãi ngộ dành cho thực tập sinh kỹ năng

Chế độ mới được thực thi từ ngày 1/7/2010 này quy định thực tập sinh kỹ năng phải ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp tiếp nhận trước khi qua Nhật Bản. Do đó, sau khi được cơ quan tiếp nhận...

Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Ms. Hương

Call: 0932088388

chamsockhachhangifn@gmail.com

   Tư Vấn - Ms. Hương

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Ms. Quyên

Call: 0989343541

chamsockhachhangifn@gmail.com

Đăng ký nhận thông tin